Projekt

Hallolife


Integrationsprojekt

Genomförda projekt

Vi tillhandahåller projekt från idé till verklighet inom området integration, inkludering. Målgrupper kan vara nya svenskar som i olika grad har behov av vägledning för att bli del av det svenska samhället.


Genom individuella samtal och gruppträffar, med metoder som motiverande intervjuer, mindfulness och interaktiva övningar, skapar vi en miljö där deltagarna har utrymme att sortera ut vad de vill ha för att komma i arbete, utbildning eller annat som bidrar till självständighet och samverkan i samhället.


Hallolife formar projektet tillsammans med uppdragsgivaren och i önskad riktning och arbetar gärna i samverkan med andra verksamheter.


Välkommen för samtal och bollande av idéer.


Maila till info@hallolife.se eller använd formuläret nedan.


Integrationsprojekt


Kvinnor i fokus och Män i fokus

2018-2019, i tjänst hos Avesta kommun med stöd från Länsstyrelsen Dalarna.


Syftet med projektet var att stärka kvinnors etablering i samhället för en fungerande vardag genom utökade nätverk, samhällskunskap och intresse för utbildning och arbete samt att undersöka mäns behov för en god integrering och att skapa tematräffar med relevant innehåll .


Vem är jag ? Vem är du?

Vad gör vi nu? 

Påbörjat 2020, Avesta kommun, fördjupningsprojekt på tidigare nämnda.


Kulturprojekt

Harriets himlafärd

En teaterproduktion - från idé till färdig föreställning. Genomförd under utbildning vid Mälardalens Högskola, 2010.


Tango på en soptipp

En dansproduktion av Avart dans & Rörelse

 
 
 
 

Kontakt:

info@hallolife.se