Meditation och samtal

Hallolife


Meditation och samtal

Vi lever ofta livet genom masker och roller. Dessa hindrar oss från att vara autentiska och att känna oss levande. Dagligen kämpar vi med att förändra oss själva och våra relationer. Det är en kamp på ytan som inte når kärnan för att vi inte vet vilka vi är.


Med meditation och medvetenhetsträning, där syftet är att lära sig leva med utgångspunkt i den vertikala dimensionen, och med hjälp av den linjära, 

(tid och rum) kan vi manifestera vårt eget unika uttryck. Men utan förankring i varandet, blir det en ändlös vandring som till sist framstår som totalt meningslös.


Hur upplever du ditt liv? Är du din egen auktoritet? Eller känner du att du är i händerna på omständigheter och relationer? Vad vill du skapa i ditt liv? Vad hindrar dig? Du vet vilka frågor du vill ställa och om din längtan är stark kommer du att ta dig dit du vill.


Retreater, meditationsdagar/kvällar samt enskilda samtal

Vid våra retreater på 3 till 7 dagar använder vi en strukturerad form av kommunikation med olika partners, där du får en fråga i form av en koan. Denna kan inte besvaras intellektuellt, men tar dig oundvikligen dig dit du ska. Svaret kommer du att erfara och uppleva. Retreaterna heter "Awareness Intensive: Who is in?" respektive "Satori".


I de enskilda samtalen ställs frågor som stödjer dig i att själv vara din egen mästare. Vi människor har en stor tillgång i att kunna spegla oss i varandra och att kunna bolla livets frågor. Samtalen utgår från en kärleksfull och ovillkorlig närvaro som kan ge perspektiv på tillvaron och stöd i att se dig själv och öppna för ett nytt seende. 


Vid meditationsdagarna/kvällarna används aktiva och passiva meditationstekniker, som t ex Osho Kundalini, Osho Nataraj, Osho Dynamic, Osho Nadabrahma. Vi har även Osho Vipassana meditationer.

De aktiva meditationerna stödjer oss i att släppa det vi inte behöver längre och skapar utrymme att komma till stillhet och tystnad.


Se datum och info i kalendariet.

Kalendarium  

Corona och Covid-19

Vid alla våra aktiviteter har vi en väl genomtänkt strategi för att undvika smittspridning.


Vid de enstaka meditationstillfällena ska du vara helt symptomfri och inte ha träffat någon med förkylnings- symptom den senaste veckan.


Vid retreaterna krävs ett negativt covid-19 test som är max 7 dagar gammalt.


De enskilda samtalen kan göras online. 


Ställ frågor om allt du undrar.

2020


Meditationsdagar


27 september, kl. 9-16

Norberg


18 oktober, kl. 9-16

Norberg


15 november, kl.9-16

Norberg


Meditationskvällar


18 september,  19-21

24 september,  19-21


1 oktober, 19-21

8 oktober, 19-21

15 oktober, 19-21

22 oktober, 19-21

29 oktober, 19-21


5 november, 19-21


Praktisk information

2021


Awareness intensive - Who is in?


26 - 28 mars

Norberg


23 -25 april

Norberg


21 - 23 maj

Norberg


Satori


2021

5 - 11 juni

Västmanland
Varje tillfälle inleds med noggranna instruktioner och utrymme för frågor. Många av meditationerna är aktiva och därför är det bra att ha kläder som tillåter rörlighet och inte är för varma. Ät inte senare än två timmar innan du kommer hit. Deltagarantalet är maximerat till 8 personer.


Lite om meditationerna och deras syfte

Det kan vara bra att känna till att meditationer är tekniker som stödjer oss att förankra oss i kroppen, skapa avslappning, vakenhet och möjlighet att vila i tystnad och stillhet. Här har du möjlighet att få prova på olika typer av meditationer och känna vad som passar dig bäst. Det kan också nämnas att de tekniker vi använder har utformats att passa för den tid vi lever i och med allt vad det innebär att präglas av ett samhälle som har stark fokus på prestation, ambition och produktion. Vissa meditationer är lämpade att göras på morgonen och andra inför nattens vila. Vi experimenterar och känner efter hur de påverkar oss.


Anmälan och pris


Boka enskilda samtal genom att skicka mail till info@hallolife, med dina kontaktuppgifter. Du kan också använda formuläret nedan. Vi gör även samtal online, via Zoom eller Skype.

Pris: 500 kr (ca en timme)


Meditationsdagar

Maila till info@hallolife eller använd formuläret nedan. Anmälan minst 7 dagar innan aktuellt datum. Skriv namn och telefonnummer och vilket datum du vill komma.

Pris: 400 kr exklusive kost, inklusive fika. Medtag egen lunch.


Meditationskvällar

Maila till info@hallolife.se, senast dagen innan och meddela att du vill delta.

Du kan också använda formuläret nedan. Skriv namn och telefonnummer och vilket datum du vill komma.

Pris: 80 kr/kväll, te eller kaffe ingår.


Reatreater

Who is in: 3.500 kr, inklusive kost och logi. 

                   2.500 kr, eget boende, kost ingår


Satori: 7.900 kr, inklusive kost och logi

            5.900 kr, eget boende, kost ingår


Maila till info@hallolife eller använd formuläret nedan, om du vill anmäla dig till någon av våra retreater. Skriv namn och kontaktuppgifter. Ställ gärna frågor. Vi kontaktar dig med information. 
 
 
 

Kontakt:

info@hallolife.se